Hoofd menu
primair onderwijs gooi

Arnold Jonk, de hoofdinspecteur van het primair onderwijs te gast bij Operation Education ’t Gooi

Vruchtbare grond voor vernieuwend onderwijs

Arnold Jonk, de hoofdinspecteur van het primair onderwijs, ziet rek in (bijna) alle regels. Onderwijsvernieuwers staan bekend om hun onbuigzame idealisme.

Bij œ in ’t Gooi gaan ze in gesprek. Met elkaar en met ouders en leerkrachten.  Want er is één ding dat ze bindt: de toekomst van onze kinderen. œ in ’t Gooi organiseert een avond over onderwijs en onderwijsvernieuwing op dinsdag 12 mei 2015.

De gasten:

 • Arnold Jonk, hoofdinspecteur Primiair Onderwijs en Expertisecentra
 • Tijl Koenderink, directeur Novilo en initiatiefnemer School of Understanding (een nieuw schoolconcept dat wellicht, bij voldoende belangstelling, ook in ’t Gooi van start gaat)
 • O4NT – Onderwijs voor een nieuwe tijd (ook wel bekend onder de naam Steve Jobsscholen)
 • Henk Makker, directeur van basisschool De Hoeksteen
 • Ouders
 • Leerkrachten

De vragen

 • Is de onderwijsinspectie een soort grenswacht die onderwijzers in een houdgreep houdt, of juist niet?
 • Wat is vernieuwing in het onderwijs volgens ouders, volgens leerkrachten, volgens schoolbestuurders?
 • Welke ruimte biedt het huidige onderwijssysteem voor vernieuwing?
 • Hoe ziet het onderwijs waarvan we dromen eruit (en deelt Arnold Jonk die dromen)?

Discussieavond Vruchtbare grond voor vernieuwend onderwijs

Datum: 12 mei 2015

Inloop: 19.30 – 20.00

Tijd: 20.00 – 22.00

Locatie: Basisschool De Hoeksteen, H. Kamerlingh Onnesweg 74, Bussum

œ in ’t Gooi

Vruchtbare grond voor vernieuwend onderwijs is de vierde in een reeks bijeenkomsten die wordt georganiseerd door vrijwilligers van œ in ’t Gooi. Waarom? Omdat ze vinden dat de toekomst veel te belangrijk is om aan anderen over te laten. De bijeenkomsten trokken ouders, leerkrachten, bestuurders, een enkele leerling en bekende en minder bekende inwoners van ’t Gooi. Dit waren de voorgaande bijeenkomsten:

 • Vertoning van de film Alphabet in het Filmhuis Bussum (12 november 2014) met discussie na afloop;
 • Discussieavond bij de Sterrenwachter en de Gooise Daltonschool (19 november 2014);
 • Interactieve bijeenkomst bij de Florenciusschool (15 januari);
 • Bijeenkomst bij de Katholieke Montessori School Bussum (19 maart 2015).